Varatuomari Jarkko Helminen

Kokemus

  • Tampereen sosiaalitoimen lakimiehenä ja hallintopäällikkönä 1.5.1974–31.10.1999 eli yli 25 vuotta; vuodesta 1993 sosiaali- ja terveystoimen vastaavissa tehtävissä
  • 1.11.1999 alkaen nyt esiteltävän yrityksen yksityisenä liikkeenharjoittajana
  • Pääviran ohella vuosina 1975–1986 Tampereen yliopiston huolto-oikeuden – sittemmin kunnallisoikeuden yliopettajana.
  • Tuntiopettajana mm. Helsingin, Jyväskylän, Joensuun ja Lapin yliopistoissa sekä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa.
  • Perhehoitoliiton lakikonsulttina vuodesta 1993 lähtien
  • Vuosien 1975–2015 aikana yli 1 500 lainsäädäntökurssin luennoitsijana, vetäjänä ja järjestäjänä.
  • Yksityisten henkilöiden lakiasioiden hoitajana koko toiminta-aikana.