Koulutukset

IKÄIHMINEN ja LAKI

Koulutuksessa käsitellään vanhuspalvelulaki kokonaisuudessaan sekä asiakasmaksulaki maksun määräämisen vapauden, kotipalvelun ja pitkäaikaisen laitoshoidon osalta. Tällöin tulee esiin myös se, kumpaa asiakasmaksua – avopalvelun vai laitoshoidon – tulee soveltaa tehostetussa palveluasumisessa.

Kurssilla käsitellään myös vammaispalvelulain soveltaminen ikäihmisiin ja erityisesti KHO:n linjaus vuodelta 2016. Myös holhoustoimilaki ja laki edunvalvontavaltuutuksesta tulevat käsiteltäviksi.

Kurssiajat ja – paikat ( klo 9-16 )

1.) 31.10.2016  TAMPERE Tampere-talo, Yliopistonkatu 55

2.) 01.11.2016 TURKU Hotelli Cumulus, Eerikinkatu 28

3.) 03.11.2016 KUOPIO Hotelli Cumulus, Puijonkatu 32

4.) 15.11.2016 SEINÄJOKI Hotelli Cumulus, Kauppakatu 10

5.) 16.11.2016 OULU Hotelli Cumulus, Kajaaninkatu 17

6.) 18.11.2016 KOUVOLA Hotelli Cumulus,
 Kouvolankatu 11

 

Kurssin hinta: 190€+alv.24% ( 45,60 )= 235,60€; sisältää opetuksen,

opetusmateriaalin, lounaan sekä aamu- ja iltapäiväkahvin

Ilmoittautuminen: Viimeistään 4 vrk. ennen ao. kurssia

joko sähköpostilla: rapidusinfo@gmail.com tai puhelimitse: 050- 33 66 122

Kurssin vetäjä: Varatuomari Jarkko Helminen

Järjestäjä: Lakipalvelu Jarkko Helminen Oy

 

OHJELMA

08.30-09.00 Aamukahvi

09.00 Päivän avaus; tavoitteet

09.10 Vanhuspalvelulaki

erityisesti:

– määritelmät

– suunnitelma

– sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut

– hyvinvointia edistävät palvelut

– palvelutarpeen selvittäminen -> palvelu-

suunnitelma -> vastuutyöntekijä

– päätöksenteko palveluista

– omavalvonta -viranomaisvalvonta

– ilmoitusvelvollisuus

11.00 Vammaispalvelulaki

– soveltaminen ikäihmisiin

– oikeuskäytäntö

– kuljetuspalvelut

– palveluasuminen -> KHO:n linjaus

– oikeustapauksia

12.00-13.00 Lounas

13.00 Asiakasmaksulaki

– vapaus asiakasmaksun määräämiseen

– avohoito -laitoshoito; rajankäynti

– kumpi asiakasmaksu – oikeuskäytäntö

– kotipalvelun asiakasmaksu

– pitkäaikaisen laitoshoito- asiakasmaksu

14.00 Laki holhoustoimesta

– edunvalvoja – kenelle

14.15 Iltapäiväkahvi

14.30 Edellinen aihe jatkuu:

– menettely

– edunvalvojan toimivalta

15.15 Edunvalvontavaltakirja

– tekeminen -muotovaatimukset

– valtuutuksen vahvistaminen

15.45 Hoitotahto

– potilaslain säännös

– ilmaiseminen

16.00 Koulutustilaisuuden päätös